BUCKWHEATER'S SKYE TERRIERS

TAVOITTEELLISTA KASVATUSTYÖTÄ RAKKAUDESTA ROTUUN

Tavoitteeni kasvattajana on kasvattaa terveitä, luonteeltaan tasapainoisia ja helposti käsiteltäviä skyenterriereitä jotka edustavat erinomaista rotutyyppiä ja soveltuvat hyvin lemmikeiksi nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin ja tarpeisiin. Jalostuskoirani on virallisesti terveystutkittu: silmätarkastettu, polvitutkittu ja kyynärnivelkuvattu inkongruenssin osalta.

TAUSTAA

Ensimmäinen skyeni oli syntynyt vuonna 1991 ja skyet ovat olleet elämäni rotu siitä lähtien. Olen kasvattanut skyenterriereitä pienessä mittakaavassa vuodesta 2008.

Kennelnimeni "Buckwheater's" on FCI:n vahvistama 4.7.1988 alun perin labradorinnoutajille. Olen suorittanut kasvattajan perus- ja jatkokurssin sekä jalostusneuvojien perus- ja jatkokurssit. Olen ollut pätevöity kehätoimitsija vuodesta 1988 ja suorittanut hyväksytysti ulkomuototuomarikurssille vaadittavat ennakkokurssit. Suoritin hyväksytysti Suomen Koirankasvattajat r.y (SuKoKa) kasvattaja-akatemian vuosina 2010-2011.

Olen toiminut Skyenterrierikerhon puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Yhdistyksen hallituksessa olen ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä vuodesta 2001 toimien erilaisissa tehtävissä mm. jalostustoimikunnan jäsenenä sekä lehden päätoimittajana. Ylläpidän tietokantaa The Skye Terrier database joka sisältää yli 38 000 skyen tiedot.

Suomen Kennelliitto myönsi minulle Vuolasvirta-palkinnon ansiokkaasta kasvatustyöstä vuonna 2018. Suomen Terrierijärjestö on myöntänyt minulle hopeisen ansiomerkin. Skyenterrierikerho on myöntänyt minulle sekä hopeisen että kultaisen ansiomerkin.

BRED WITH THOUGHT, RAISED WITH LOVE, SHOWN WITH PRIDE

The goal at Buckwheater's Skyes is to breed healthy, well tempered, beautiful Skye Terriers that possess excellent breed type and they fit well in the modern society as pets. All breeding stock is always officially health examined: eye checked, examined for patella luxation and elbow x-rayed for incongruency.

About me

My first Skye Terrier was born in 1991 and they have been the love of my life ever since. I have been breeding Skyes on a small scale since 2008.

FCI approved my kennel prefix "Buckwheater's" on 4 July, 1988 (for Labrador Retrievers). I have passed the basic and advanced courses for breeders and both the basic and advanced courses for breeding advisers. I have been a qualified ring steward since the 1980s and passed the preliminary examinations required for dog show judge training. I have completed the Finnish Dog Breeders Club (SuKoKa) Breeder Academy in 2010/2011.

At the moment I am the Chairperson in the Skye Terrier Club of Finland. I maintain The Skye Terrier database that contains information on over 38,000 Skye Terriers.

The Finnish Kennel Club gave me their highest award, the Vuolasvirta prize, in 2018 for high quality breeding. The Finnish Terrier Association has awarded me their Silver Badge of Merit, and the Skye Terrier Club of Finland both their Silver and Gold Badges of Merit.